Åbo Akademi - omfattande miljö- och marinbiologisk forskning

Åbo Akademis miljö- och marinbiologiprogram bedriver omfattande forskning av havets biodiversitet. Forskningsämnena inkluderar bl.a. havsplanering och -modellering, näringsvävarnas ekologi och överföring av trofisk energi, växt- och djursamhällets ekologi, beteende-ekologi och planktongenomik.


Åbo Akademi upprätthåller också ett tätt samarbete med lokala och regionala organisationer för marin och maritim förvaltning och politik. Samarbetet omfattar bland annat utbyte av information och expertis samt en forskningsbaserad miljörådgivning.

Expert på experiment

Miljö- och marinbiologin är berömd för sin experimentella kunnighet. Forskningsprogrammet fokuserar på studier av kustens ekologiska tillstånd med hjälp av avancerade fält och akvarieförsök, samt genom mikro- och mesokosmosmodeller, det vill säga anordningar som imiterar de riktiga livsmiljöerna.

Den experimentella forskningen utförs på Husö biologiska station på Åland samt vid Korpoströms Skärgårdscentrum i Skärgårdshavets nationalpark och i Skärgårdshavets biosfärområde.

Miljö- och marinbiologin har laboratorieutrymmen för provberedning på Åbo universitets campusområde och tillgång till Åbo bioteknikcentrum, som har nödvändig utrustning och expertis för forskning.

Omfattande internationellt samarbete

Miljö- och marinbiologin har en tjock internationell projektportfölj. Den innehåller två Horizon 2020-projekt, tre BONUS-projekt för Östersjön, en undersökning av havsekosystem och -resurser för Nordic Center, fyra globala havsforskningsnätverk, FINMARI (Finlands infrastruktur för havsforskning) samt akademins eget nätverk för fortsättningsstuderande ”Functional Marine Biodiversity”.

”The Sea” - ett tvärvetenskapligt forskningstemaområde

Det tvärvetenskapliga forskningstemat ”The Sea” är Åbo Akademis centrala strategiska forskningsområde. Det uppkom som följd av den kontinuerliga utvecklingen av havsforskningen och den kraftiga strategiska satsningen på bio-, miljö-, social- och politiska vetenskaper. Finlands Akademi har gett erkänsla åt satsningen och stöder den också ekonomiskt sedan 2017.

Forskningstemat The Sea administreras i samarbete med Åbo universitet. Detta skapar ett starkt centrum för expertis och ett samhälle för tvärvetenskaplig havsforskning. Målet är att kunna erbjuda lösningar som möjliggör samexistens mellan ett modernt, hållbart samhälle och havens ekosystem.