Bottenvikens forskningsstation – verksamhet i Uleåborg och på fältstationen i Ijo

Bottenvikens forskningsstation är en delenhet under Biodiversitetsenheten vid Uleåborgs universitet och verkar både i Uleåborg och på ön Ulkokrunni i Ijo. På Ulkokrunni finns en fältstation inrymd i en gammal lotsstation. Fältstationen har ingen fast personal och erbjuder inga restaurangtjänster.


Fältstationen är ändå vinterbonad och har en vedeldad bastu. Stationens elektricitet alstras med aggregat, vindmölla och solpaneler. Under vintern finns här utrymme för 15 personer och lite mer under sommaren. Stationen utnyttjas av forskare och på sommaren ordnas fältkurser inom flera olika studieområden.

Undervattensnaturen och strandarterna

Bottenvikens forskningsstation utför mångsidiga undersökningar av undervattensnaturen och strandarterna. I Bottenviksområdet utförs karteringar av växtlighet, fiskar, sälar och fåglar och prover tas på vattenkvaliteten och av plankton- och bottendjurssamhällen. Forskningsstationen utnyttjas också av skärgårdsarkeologer.

Ishavshästsvans.

Inkvartering, provtagningsservice och stödtjänster

Ijo fältstation på Ulkokrunni ligger i ett privat naturskyddsområde som ägs av Maakrunnistiftelsen. Detta innebär att skyddsbestämmelserna i någon mån begränsar användningen av stationen. Stationen erbjuder inkvarteringstjänster, stöd och hjälp för provtagning.

Bottenvikens forskningsstation inledde sin verksamhet 1962 i en gammal lotsstation på Ulkokrunni. Då hette den Krunnits biologiska station. År 1970 fick stationen också tillgång till en annan gammal lotsstation i Marjaniemi på Karlö. År 2007 avstod enheten från inkvarteringsverksamheten på Karlö och 2009 också från expeditionen.