De finländska havforskningsfartygens sekellånga historia

Forskningsresorna i Östersjön har redan över hundra år på nacken. I början av 1900-talet förfogade forskarna en ångbåt - det nyaste fartyget, Aranda, går på biodiesel. Under ett sekel hinner också båtar komma och gå. Dagens Aranda är redan det tredje fartyget med samma namn.


Tullens patrullfartyg S/S Suomi

Den första marinvetenskapliga forskningsresan i Finland företogs år 1898 med tullfartyget S/S Suomi. Fartyget är fortfarande i användning, men går idag i insjötrafik i Päijänne.

Ångbåten Nautilus 1903 – 1938

År 1903 fick havsforskarna tillgång till ångbåten Nautilus, specialbyggd för fiskeri- och havsforskning. Nautilus användes ända fram till år 1938 av Havsforskningsinstitutet, som grundats efter självständigheten.

Idag fungerar Nautilus som kryssningsfartyg och har döpts om till Nikolai II.

Ett svartvitt fotografi på ångbåten Nautilus. En person använder en vattenhämtare medan två andra tittar på bredvid.  Två personer arbetar på ett stormigt däck på ångbåten Nautilus.

Den första Aranda 1939 – 1945

Sommaren 1939 invigdes den första Aranda, ursprungligen ett isförstärkt passagerarfartyg, som forskningsfartyg. Den första Aranda fungerade också under menförestider och anlitades för skolutflykter. Havsforskarna hann med en enda fältsäsong innan andra världskriget bröt ut.

År 1945 överläts Aranda till Sovjetunionen som en del av Finlands krigsskadestånd.

 Fotografi på den första Aranda.
S/S Aranda hann endast göra en enda forskningsresa innan andra världskriget bröt ut.

Aranda den andra 1953 – 1989

År 1953 gled ett nytt forsknings- och menföresfartyg ut på vågorna. Precis som sin företrädare döptes hon till M/S Aranda. Den andra Aranda var betydligt större än sin företrädare och försedd med mångsidig utrustning för studier av havet, havsbottnen och fiskeriet. Åt 1957 tuffade Aranda ända till Spetsbergen.

Ett vitt skepp, med orange accenter. På sidan av fartyget står texten: Aranda.  Sex fyrkantiga fotografier tagna med en lådkamera. Bilderna visar humörstycken från Arandas resa till Spetsbergen..

Under de årstider då vattnet var öppet var Aranda ute på forskningsresor, under vintrarna fungerade också hon som menföresfartyg i Åbolands skärgård. Från 1974 till 1989 användes hon främst för forskningsändamål i Havsforskningsinstitutets regi.

Idag är Aranda nummer två omdöpt till M/S Katarina och fungerar som skolskepp för Kymmenedalens yrkeshögskola i Kotka.

Två forskare, en man och en kvinna, tar prover på skeppets däck. Mannen står stadigt och lyfter bottenhuggaren i ändan av en tung vajer. En kvinna och en man står på skeppets däck. Kvinnan håller i en provtagningsapparat och mannen lyfter ett prov från vattnet.  En man undersöker en karta på kommandobryggan. I förgrunden syns olika fartygskontroller, och i den främsta av dem står det bl.a. framåt och bakåt.

Aranda nummer tre 1989 –

År 1989 fick Havsforskningsinstitutet ett nytt fartyg utrustat för den moderna havsforskningens behov. Traditionsenligt döptes också detta fartyg till Aranda. M/S Aranda ägdes först av Havsforskningsinstitutet men övertogs senare av Finlands miljöcentral. Aranda är främst planerad för Östersjöforskning året runt, men kan också användas för polarforskning och har till exempel gjort resor till Norra Ishavet och Antarktis.

Ett flygfotografi på den tredje Aranda, med en orange och en grön rand. En hamn bland höga berg. Aranda syns mitt i bilden, omgiven av andra skepp.  Två kvinnor i hängselbyxor sitter på upp-och-ned-vända ämbar och behandlar prover med gasmasker på ansiktet.

Åren 2017 – 2018 genomgick Aranda en grundlig reparation och utbyggnad på Rauma Marine Constructions varv i Raumo. Den markantaste förändringen var att fartyget blev över sju meter längre. Aktern och akterdäcket byggdes om och en ny modul infogades i mitten av fartyget. Tack vare de extra metrarna kunde forsknings- och laboratorieutrymmena utvidgas.

Tack vare skrovets nya form och den förnyade kraftöverföringen går Aranda säkrare och snabbare än förr genom Östersjöns isar och längs Ishavets frusna rand.

Aranda repareras på varvet RMC. Efter reparationerna är hon 7 m längre än förut.