Dyk under ytan

Hur fångade man säl för 6000 år sedan? Var ligger Finlands intressantaste marina museer? Havsforskare svarar på dessa och många andra frågor i artiklar som ger fascinerande detaljer om Östersjöns historia och forskning.