Hur kan jag hjälpa Östersjön?

Du kan minska på miljöbördan i Östersjön med hållbara val hemma, i affären, i samhället och i naturen. Låt oss trygga Östersjöns välmående och mångfaldiga framtid tillsammans!


Liksom vad gäller natur- och miljöskydd i allmänhet kan Östersjöns tillstånd påverkas av små åtgärder och vardagliga val. Det är faktiskt ganska enkelt. Och gott humör garanteras när naturen och vårt hav med dess invånare tackar!

Redan med några små åtgärder kan du avsevärt minska din egna belasting på Östersjön:

  1. Ät strömming, braxen och mört och andra vilda fiskar i Östersjön. På så sätt tar du också bort näringsämnen från havet.
  2. Minska på mängden kött du äter. Största delen av Östersjöns kväve- och fosforbelastning kommer från matproduktionen.
  3. Handla med eftertanke och sortera ditt avfall. Då hamnar plast och andra skräp inte i havet och dess organismer.
  4. Du kan minska på miljöbelastningen om du föredrar miljövänliga produkter.

Vet du hur din livsstil påverkar Östersjön? Räkna ditt eget Östersjö-fotavtryck med Östersjö-räknaren! Gå till Östersjö-räknaren (på finska)

Tips för åtgärder för Östersjöns bästa

Tips för hur du kan påverka Östersjön både hemma och i naturen har samlats i Undersök och lär dig mer -modulen.