Farlederna bestämde städernas placering

Hela Finlands skärgård korsas av farleder och skyddade genvägar. Man har seglat längs den finska kusten redan i århundraden och vissa farleder omnämns redan i en seglingsguide från 1200-talet vilken beskriver vägen från Danmark till Tallinn.


Farlederna har påverkat utvecklingen av bosättningar i skärgården och längs kusten. Ankar- och handelsplatser utvecklades till byar och städer. Längs de viktigaste farlederna byggdes fästningar och andra försvarsanläggningar. Här hittar du två av Finlands mest kända vattenvägar.