Rönnskär är Finlands äldsta träbåk och styrde handelssjöfarten till Vasa

Rönnskär är Finlands äldsta träbåk och styrde handelssjöfarten till Vasa Rönnskärsarkipelagen i Malax kommun består av hundratals små holmar och skär, ca 40 km från Vasa. Staden Vasa grundades redan i början av 1600-talet och blev snabbt en livlig handelsstad. Sjöfarten tog fart efter att Vasa erhållit stapelrättigheter år 1765 och kunde börja handla med utlandet. Den ökande handeln gjorde det nödvändigt att styra trafiken genom den steniga Rönnskärsarkipelagen.


Redan från 1752 stationerades lotsar på Fäliskäret, den största holmen. Vasa stads borgare lät bygga en båk av trä som påminde om en klockstapel här år 1784. Lotsverksamheten fortsatte i flera hundra år. Lotsarna bodde i två avlånga lotsstugor med var sitt utkikstorn.

Båken från år 1784.

Finlands äldsta träbåk och naturen omkring 

Båken på Rönnskär är alltså byggd i trä och rödmyllad. I Bottniska vikens låglänta landskap syns den långt ut på havet. 

Båkens betydelse för sjöfarten är självklar, men den är också sevärd på grund av sin höga ålder. Den är Finlands äldsta bevarade sjömärke av trä och, vid sidan av Lököbåken, den enda båk som bevarats från svenska tiden.

Båken omges av andra gamla gårdsbyggnader och spår från lotsarnas tid vilka bildar en idyllisk helhet. Här finns också hällristningar, utförda under två sekler.

Hällristning på Fäliskäret.

Efter att lotsarna flyttat bort 1983 förfogade Sjöbevakningen över ön under några år. De gamla lotsbostäderna är renoverade och används för att inkvartera besökare.

År 1997 överfördes hela ön till Forststyrelsen och hyser numera ett naturcentrum. I varvsbyggnaden finns en fotoutställning som berättar om öns historia och natur.

Ön har ett mycket rikt fågelliv med både passerande flyttfåglar och arter som häckar på de steniga trädlösa utskären.

Läs mera på Utinaturen.fi!

Hur och varför skyddas Rönnskärsbåken?

Rönnskärs väl bevarade träbåk är, på grund av sin ålder, ett mycket betydande sjöfartsmonument. Lotsstationen och båken är den delen av Kvarkens skärgårds byggda kulturmiljö som är av riksintresse. Rönnskärsarkipelagen är en del av Kvarkens världsarvsområde.

Läs mera om detta på RKY.fi 

Besök

Till Rönnskär och grannöarna ordnas guidade kryssningar. Man kan också beställa privatskjuts. Naturcentrumets brygga får angöras med egen båt. Under vår och sommar får man endast röra sig längs stigarna för att inte störa fåglarnas häckning.  

Läs mera om besöksmöjligheterna.

Museiverkets karttjänsten

N: 7007698,Ö: 187154 (ETRS-TM35FIN)