Söderskärs fyren på den yttre skärgården

Söderskär är en arkipelag i Borgå ytterskärgård i Nyland. Havet kring Söderskär är mycket stenigt och många fartyg har förlist där under tidernas lopp. Ändå har man alltsedan 1700-talet försökt assistera sjöfarten med hjälp av lotsar och sjömärken av olika slag.


Tegelfyren ersatte den gamla träbåken 

Den gamla båken på Söderskär förstördes i en storm 1847. Den nuvarande åttkantiga, ca 40 m höga tegelfyren byggdes på samma plats. När fyrljuset tändes 1862 var det så starkt att fiskarna i trakten var rädda att det skulle skrämma bort deras fångster.

Strax efter att fyrtornet blev färdigt märkte man att det svajade i vinden och redan i början av 1900-talet tvingades man förstärka det med en betongbeläggning.

Hårt liv på Söderskär

”MÅNDAG 5:e dagen kl. 8.00. Tjock dimma hela dagen. Ingen säljakt idag heller. Hemma hela dagen”.

Fyrmästaren och tre fyrvaktare med familjer bodde på Söderskär. Lotsfamiljerna bodde på grannholmen. Mellan holmarna gick en hängbro.  

Livet i ytterskärgården var mycket isolerat och dagarna enformiga, vilket kan ses ur dagbokscitatet ovan, antecknat av siste fyrmästaren, Valdemar Ämmälä. Det var inte mycket att nämna om dagarna., men alla observationer av väder, gäster och rörelser antecknades med största noggrannhet, både sommar- och vinter.

Fyrmästarens huvuduppgift vara att sköta om underhållet av byggnaderna, fyrljuset och se till att allting fungerade. Resten av tiden användes för fiske, säljakt, båtresor och bad.

Fyren automatiserades 1967 och livet på Söderskär tystnade när fyrvaktarna flyttade bort. Fyra år senare lades också lotsstationen ned. Fyrljuset släcktes slutgiltigt 1989.  

Upplev Söderskärs rika historia 

Idag är Söderskärs fyr ett populärt resmål under somrarna. Interiören är nästan oförändrad sedan den siste fyrmästarens dagar. Inne i fyren finns en utställning om öns historia. Fyren omges av de invånarnas gamla, idylliska bostads- och uthus från 1800-talet.

Här finns också lämningar från krigen under 1900-talet då Söderskär fungerade som militärbas och befästning, till exempel artilleriställningar insprängda i berget. Under kriget var fyren släckt och tornet en del av Finska vikens luftvärnskedja.

Här i den karga ytterskärgården kan man uppleva Söderskärs historia. Livet i havsbandet var både hårt och begränsat. Söderskär har också inspirerat många konstnärer och filmmakare.

I de steniga vattnen kring Söderskär ligger många förlista vrak som man kan läsa mera om på museiverkets sidor Kyppi.fi. (på finska)

Dykning i området rekommenderas först efter fåglarnas häckningstid. 

Läs mera om Söderskär på egna webbsida!

Bastu och väl i Söderskär.

Hur och varför skyddas Söderskär?

Söderskär är en väl bevarad fyr i ursprungligt skick. Som helhet är den en av Finlands mest representativa fyröar. Området hör till Borgå västra skärgårds lots-, fyrvaktar- och fiskarsamhälle och därmed definieras som en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Söderskär i Museiverkets register. (på finska)

Själva fyrbyggnaden skyddas i lagen om skydd av byggnadsarvet. Läs mera på Kyppi.fi.

Söderskär ligger också i ett naturskydds- och ett Natura 2000-område. Landstigning är förbjuden under fåglarnas häckningstid 1.5.-31.7.

Besök

Ön kan besökas med förbindelsebåt eller egen båt. Under sommaren ordnas kryssningar och dagsutflykter till Söderskär.

Läs mera om besöksmöjligheterna på Söderskärs webbsidor!

Museiverkets kartatjänsten

N: 6664664, Ö: 411606 (ETRS-TM35FIN)