Levande skärgårdstraditioner

Hur var det att bo på en isolerad ö i ytterskärgården, där livsrytmen bestämdes av havet och maten måste fångas på egen hand? Hur kändes det när naturliga företeelser kunde hindra tillträdet till fastlandet flera månader i sträck?


I skärgården finns det fortfarande levande byar som vuxit upp kring de maritima näringarna redan på medeltiden. De flesta ligger längs gamla farleder och handelsrutter. Invånarna försörjde sig på fiske, sälfångst och lotsning och byarna var välbehövliga etappmål för sjöfararna.

Den täta bybosättningen som bildades vid hamnen och de atmosfäriska små stugorna, många gråa uthus, sjöbodar, bryggor och vågbrytare ger öarna en unik karaktär. Utanför byarna öppnar sig skärgårdens kulturlandskap med små åkerlappar omgärdade av stenmurar, ängar och skogsdungar vilka gränsar till släta klippor. Eftersom skärgården varit bebodd så länge, finns här många minnen från gångna tider, till exempel bronsåldersrösen eller jungfrudanser av sten. På senare tid har öarna också fått bebyggelse för att tjäna turistnäringen och sommarresidensen.

Här kan du läsa om några gamla bysamhällen som bevarat sina traditioner. Åk ut på ett besök en vacker sommardag, men kom ihåg att bylivet kan ha tett sig rätt så annorlunda under stormiga höstnätter.