Ön Röyttä var en fiskarbas som utnyttjades av skogsindustrin

I Bottenviken, fyra kilometer från Ijo, ligger en ö som heter Röyttä. Ön är mycket låglänt. Dess högsta punkt reser sig bara fem meter över havet. Röyttä är också mycket ung som ö, på 1800-talet var den fortfarande uppdelad i tre skilda mindre öar. Fiskarna i Bottenviken använde öarna som bas under flera hundra år.


I slutet av 1800-talet togs ön, på grund av sitt utmärkta läge, över som lastplats för timmer. Träbuntarna bogserades längs vattnet ut till Röyttä för vidarebehandling och lagrades i väntan på lastning till Tyskland eller England.

Timmertransporterna var som livligast under 1920- och 1930-talen. Från den här tiden härstammar de vågbrytare, bryggor, lastplatser och arbetarbostäder som står kvar än idag. Trälagringen och lastningen upphörde på ön 1969. 

Hamnbryggan och skenorna på Röyttä restaurerades för småbåtstrafik 1981.

Lotsstation i slutet av 1800-talet  

Lotsning och markering av farleder i Bottenviken bedrevs sannolikt långt före den officiella lotsverksamheten. Under åren 1852–1870 utfördes statlig sjömätning och i samband med detta infördes också en organiserad lotsning. 

Lotsstationen låg först på grannön Satakari, men då flottningen och lastningen av timmer ökade på Röytta, flyttades också lotsarna till ön. Lotsverksamhet bedrevs i cirka 50 år tills den avbröts hösten 1943. Hamnverksamheten upphörde år 1969.

Bas för friluftsliv 

Efter att hamnen tystnat och lotsstationen lagts ned övergick ön till Forststyrelsen. Röyttä blev en bas för friluftsliv och traktens segelföreningar fick rätt att använda kajplatserna som skyddades av vågbrytaren.

Ön Röyttä från havet.

Den gamla grönmålade lotsstationen och gårdsbyggnaderna restaurerades för turism. Bredvid lotsbyggnaden står hamnarbetarnas bostadskasern. Förutom dessa har ön också många andra byggnader.

Idag är Röyttä ett populärt utflyktsmål för småbåtar. Ön är bevuxen med tät skog och har en tre kilometer lång naturstig med informationstavlor, platser för tystnad och lägereld.

Läs mer om Röyttä på Utinaturen-portal.

Varför och hur skyddas Röyttä? 

Lotsstationen på Röyttä är väl bevarad och representerar hamn- och lotsmiljöerna från 1800- och 1900-talen. Museiverket definierar ön som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Ön ingår i Naturaområdet ”Bottenvikens öar och holmar”.

Läs mera på Museiverkets sidor!

Besök

Till Röyttä kommer man med egen båt. Det är också möjligt att beställa båttransport. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 7239913, O: 416582 (ETRS-TM35FIN)