Selkä-Sarvi - strömmingsfiskarnas karga ö

Selkä-Sarvi är en ö i Bottenviken nära gränsen mellan Finland och Sverige och ligger cirka 20 km från Kemi. Så snart ön steg från havet på 1500-talet började fiskare från Nedertorneå och kustområdet kring Kemi använda ön som bas. Fiskeläget på öns södra udde fungerade som bas under somrarna vilket tillät fiskare att bo på ön i månader.


Fiskestugor och nätställningar på södra Selkä-Sarvi.

I början av 1700-talet var strömmingsfisket en av hela Bottenviksområdets viktigaste näringar. På Selkä-Sarvi fortgick traditionen oförändrad under flera hundra år. Under högsäsongen kunde upp till 300 personer vistas på ön och det gick livligt till i den tätbebyggda fiskebyn.

På 1900-talet började byn tystna eftersom motorbåtarna gjort det möjligt att fiska hemifrån kusten. Ön övergavs ändå inte helt. Under förbudslagstiden 1919–1932, gjorde öns isolerade läge den till en perfekt bas för spritsmugglare och -gömmor.

Väl bevarad historisk helhet

Selkä-Sarvi ligger i Bottenvikens vackra nationalpark och upprätthålls av Forststyrelsen. Ön kan endast nås med privat båt. Vattnen kring ön är fulla av grund och svåra att ta sig förbi. Öns högsta punkt ligger bara 4 meter ovanför havsytan och naturen präglas av den kraftiga landhöjningen. En kilometerlång naturstig presenterar öns mångsidiga och intressanta natur.

Av de hundratals fiskarstugor som funnits på ön återstår bara åtta. Det finns ruiner av tät bosättning, nätställningar, fiskebodar och källare vilka berättar om tidigare fiskeverksamhet.

I naturstigens södra ända står Ailinpietis fiskebod från 1860-talet, bevarad i sitt ursprungliga skick. Boden är öppen för besökare. Stugan är uppkallad efter sin första ägare, Arvid Ailinpieti. I närheten står en gammal fatstolpe, det vill säga en hög påle med en tunna på toppen vilken fungerade som sjömärke. Stenar och klippor bär spår av de gama invånarna i form av tillhuggningar  och ristningar. Sådant kunde man syssla med under de dagar och veckor när vädret gjorde det omöjligt att ta sig ut till sjöss.

På ön finns också ett solur och enligt sägnerna en jungfrudans som ännu väntar på att upptäckas. Modernare element på ön utgörs av utkikstornet av stål, helikopterplattan och nationalparkens vaktstuga.

Naturstig under vattnet 

I de steniga vattnen kring Selkä-Sarvi vilar också många andra vrak som presenteras närmare i Kyppi.fi.

Dykare på undervattensstigen.
Utsikt från observationtornet.

Varför och hur skyddas Selkä-Sarvi?

Selkä-Sarvi ingår i helheten ”Bottenvikens fiskehamnar och fiskelägen”, en samling byggda kulturmiljöer av riksintresse. Selkä-Sarvis mångsidiga och skiktade historia gör ön till ett betydande kulturarv.  

Besök

Det finns ingen organiserad trafik till Selkä-Sarvi, men du kan komma dit t.ex. med båt eller kanot. Utfärdshamnen vid öns norra udde nås genom en småbåtsled från nordväst. Det finns också möjlighet at övernatta i en ödestuga eller på campingområdet.

Museiverkets kartatjänsten

N: 7279170, O: 370791 (ETRS-TM35FIN)