Välkommen till sjöfåglarnas karga och vackra skärgård!

Östra Finska vikens nationalpark omfattar ett hundratal holmar och öar som slipats av vågor och vind. Bland öarnas bergtallskogar, renlavar och enbuskar som klamrar sig fast i klippskrevorna finns också charmiga, sydliga lundar. Fjärran från städernas buller och människovimmel hittar du en rofylld plats där du kan njuta av naturens ro och vågornas brus.

På våren kan du ta del i Europas mäktigaste vårfenomen, när miljoner arktiska flyttfåglar sträcker över området på väg mot häckningsplatserna i norr. Sanna berättelser och skrönor om fisket, krigen, handeln och smugglingen i området eggar din fantasi.

Men kom ihåg att akta dig för grynnorna och flyttblocken som gömmer sig under ytan!

Det mörka vattnet återspeglar det gulnade fjolårsgräset. I bakgrunden kala träd och röda löv.
Vattnets spegel reflekterar höstens färger.

En utfärd i österled är intressant för en vän av natur och historia

Det karga landskapets mångsidighet och områdets rika historia överraskar besökaren. Nationalparken är känd framför allt för sina sjöfåglar, men området bjuder också på en intressant kombination av både naturens under och spår från forntiden.

På ön Svartviran kan besökaren studera en av mätpunkterna i Struves meridianbåge, vilket är ett av Unescos världsarv. Med hjälp av meridianbågen fastställdes jordens form och storlek på 1800-talet. På Svartviran finns också några av Finska vikens finaste forntida labyrinter, som enligt folktron byggdes av (”jatuli”-) jättar.

De lummiga asklundarna, blomsterängarna och strandängarna på Ristisaari användes av skärgårdens invånare som betesmarker. I dag är de särskilt populära bland fågelskådare. På det karga Koivuluoto och på Huovari, som ligger i gränszonen, finns fiskestugor som påminner om fisket i gångna tider och om fiskefärderna som kunde vara i flera veckor.

Krigshistorien och naturens mångfald präglar starkt öarna Ulko-Tammio och Kilpisaari. På Suuri-Pisi, som ligger alldeles intill gränsen, finns Gustav III:s monogram graverat i berget som ett minne av kungens besök på ön år 1777.

Långviran, en avlång moränås som formats av istiden, har sandstränder och grunda strandvatten och är ett populärt mål för sommarutflykter för familjer.

Men var gömde smugglarna sina byten?

En båthamn skymtar i en av den skogbeklädda öns skyddade vikar.  Ute på havet speglas solen i vågorna.
Under andra världskriget var ön Ulko-Tammio en av de yttersta utposterna på östfronten. I dag är ön ett vackert resmål.

Förtrollande natur under ytan

Naturen under vattnet i Östra Finska viken är en mångsidig mosaik av söt- och saltvattensarter.

Under ytan finns livsmiljöer av olika slag: kala stenbottnar och revar med blåstångszoner, undervattensrock av olika slag och former, sandbottnar som domineras av kärlväxter, grus som befinner sig i evig rörelse och skyddade, dybottnade vikar. I den yttre skärgården är vattnet tidvis mycket klart, och då kan dykning vara i sin mångsidighet av världsklass.

De skyddade vikarna i den yttre skärgården är viktiga livsmiljöer för fiskyngel. Östra Finska viken har en viktig ställning också internationellt: naturen i området tillhör EBSA, nätverket för ekologiskt eller biologiskt betydelsefulla marina områden.

Besök nationalparken

Enklast besöker du Östra Finska vikens nationalpark med egen båt eller med kajak som lämpar sig för paddling i öppet vatten. Till Fagerö och Aspö, som ligger i parkens närhet, finns båtförbindelse året runt.

Titta på kartor och läs mer om förbindelserna 

Läs mer om hamnarna i området (på finska)

Under sommarveckosluten är det möjligt att åka till Ulko-Tammio med turbåt från Fredrikshamn. Titta på båtens tidtabeller. 

Öarna i nationalparken nås också med taxibåt från Fredrikshamn:

Båttaxi, 12 personer, förfrågningar Jyrki Laamanen tfn 040 548 3182.

Båttaxi, 8 eller 6 personer, TakSea ky