Östersjön har unika egenskaper

Östersjön är världens yngsta hav. Det är omgivet av fastland på nästan alla sidor och havsförbindelsen är smal och grund. Förbindelsen till Nordsjön är smal och vatten som ska ut eller in måste ta sig över en tröskel. Varje år täcks Östersjön åtminstone delvis av is. Östersjön är ett saltfattigt och ganska grunt hav jämfört med andra hav. Alla dessa faktorer gör det till ett unikt havsområde i världen.