Upp till 15 meter höga vågor på Östersjön

Våghöjden definieras som skillnaden mellan botten och toppen av vågen. Denna skillnad mäts i realtid med hjälp av vågbojar. Den signifikanta våghöjden motsvarar det vi upplever med våra ögon. De största enskilda vågorna kan vara nästan dubbelt högre. Bojarna tas i land till hösten innan havet fryser.

Genom att klicka på mätplatsen på kartan, i menyn eller i stapeldiagrammet får du fram observationerna för mätplatsen under de senaste 14 dygnen och den senaste vågriktningen.

Genom att föra kursorn på mätplatsen på kartan får du fram det sista mätvärdet och nedanför en grå stapel som representerar den högsta signifikanta våghöjden som observerats på platsen under stationens historia.