Merellisen kulttuuriperinnön lait, sopimukset ja ohjelmat

Merellisen kulttuuriperinnön suojelussa ja muussa viranomaistoiminnassa sovelletaan yleistä kulttuuriperintöön liittyvää lainsäädäntöä. Merellisen kulttuuriperinnön suojelulle ei ole omaa lainsäädäntöä.


Kulttuuriperinnön suojelu koskettaa monia tahoja

Kulttuuriperinnön suojelemiseen tarvitaan muutakin kuin lainsäädäntöä. Se sivuaa monen eri tason viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä ihmisiä.

Näillä keinoilla kulttuuriperintöä suojellaan:

  • Lainsäädäntö
  • Kaavoitus
  • Ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyö
  • Kansalaisten oma toiminta

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäyttöä

Suomessa maankäytön suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Ne tulivat voimaan uudistetussa muodossa 1.4.2018.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamia kulttuuriympäristön inventointeja ovat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Kulttuuriympäristöstrategia

Yksi kulttuuriperintöön liittyvistä sopimuksista on Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020. Valtioneuvosto hyväksyi sen periaatepäätöksellä 20.3.2014.

Kulttuuristrategian tavoitteet kiteytyvät kolmeen näkökulmaan:

  1. Kulttuuriympäristö on merkittävä voimavara.
  2. Kulttuuriympäristön hoito on osa kestävää kehitystä.
  3. Hyvä hallinto mahdollistaa kokonaisvaltaisen kulttuuriympäristöpolitiikan.

Strategian pohjalta on tehty toimeenpanosuunnitelma vuosiksi 2014–2020. Se julkaistiin vuonna 2015. Toimeenpanosuunnitelmassa pyritään muun muassa lisäämään tietoa merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä.

Lait, sopimukset ja ohjelmat

0