Itämeri-politiikan toimijat kehittävät Itämeren tilaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Suomen rannikko ja koko Itämeri on tiiviissä yhteydessä maailman meriin sekä tutkimuksen että talouden osalta. Itämeren asioita pohtivat useat poliittiset tahot niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kansallisesti Suomi tavoittelee kestävän kehityksen edelläkävijyyttä Itämerellä.


Suomen Itämeri-politiikan painopisteet ovat linjattu vuoden 2017 valtioneuvoston kanslian periaatepäätöksessä Suomen Itämeren alueen strategiasta. Strategia määrittelee, mihin suuntaan Suomi kehittää Itämeren aluetta kansainvälisesti, EU-politiikassa, alueellisessa yhteistyössä sekä omilla toimillaan ja linjauksillaan.

Strategia on valtioneuvoston kanslian asettaman Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmän tuottama.

Suomen Itämeren alueen strategia tavoittelee kestävän kehityksen edelläkävijyyttä

Strategiassa käsitellään meren suojelun lisäksi meren kestävää hyödyntämistä, kuten sinistä kasvua, bio- ja kiertotaloutta, digitalisaatiota ja innovaatioita. Tavoitteena on, että Itämeren alue voisi hyödyntää resurssejaan kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Alueella kehitettyjä ratkaisuja voitaisiin jatkossa viedä myös kansainvälisille markkinoille. Visiossa korostetaan puhtaan Itämeren ja elinvoimaisen meriluonnon turvaamista. Sinisen kasvun edellytyksenä on meriympäristön hyvä tila.

Suomi toimii yhteistyössä muiden Itämeren alueen valtioiden kanssa

Suomi toteuttaa Itämeri-politiikkaansa laajassa yhteistyössä muiden Itämeren alueen valtioiden kanssa ja tekee yhteistyötä alueellisissa järjestöissä. Hallitusten välinen yhteistyö toteutuu pääosin Itämeren valtioiden neuvoston ja vuonna 2009 hyväksytyn EU:n Itämeri-strategian kautta.

Itämeri-suurlähettiläs edustaa Suomea EU:n Itämeri-asioissa

Suomessa EU:n Itämeri-strategian toteutumista koordinoi ulkoministeriön Itämeri-suurlähettiläs, joka edustaa Suomea EU:n Itämeri-asioissa. Lisäksi hän tekee yhteistyötä muiden jäsenmaiden koordinaattoreiden kanssa.

Strategian toimintasuunnitelma uudistettiin vuonna 2015, ja Suomella on koordinointivastuu meriturvallisuudesta, biotaloudesta ja ravinnepäästöjen vähentämisestä.

Itämeri-strategian toteuttamiseen osallistuvat valtioiden hallitusten verkostojen lisäksi alueet ja kunnat, tutkimus- ja oppilaitokset ja yritykset sekä kansalaisjärjestöt.

Itämeren ympäristönsuojelukomissio HELCOM tavoittelee Itämeren hyvää tilaa vuoteen 2021 mennessä

Itämeren ympäristönsuojelukomissio HELCOM perustettiin jo vuonna 1974. Suomen HELCOM-valtuuskuntaa johtaa Suomessa ympäristöministeriö ja ulkoministeriön Itämeri-suurlähettiläs on sen jäsen. HELCOM keskittyy Itämeren hyvän tilan saavuttamiseen vuoteen 2021 mennessä.

Pohjoinen ulottuvuus on EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin kumppanuusmalli

1990-luvulla Suomen aloitteesta käynnistetty Pohjoinen ulottuvuus on EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välinen kumppanuusmalli. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on tukea käytännön yhteistyön avulla alueen vakautta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa keskitytään alueen erityiskysymyksiin, kuten vesiensuojeluun. Ulkoasiainministeriö koordinoi Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa Suomen osalta.