Veneilijöiden jätehuoltoa pyörittää Pidä Saaristo Siistinä ry.

Veneillessä syntyy roskaa siinä missä normaalissakin elämässä. Vesillä roskienkeräyspisteitä ei vain löydy jokaisesta niemennokasta, joten veneilijöiden tulee säilöä roskia aina siihen asti, että toimiva jätteidenkierrätyspaikka löytyy.


Veneillessä syntyy myös käymäläjätettä, joka tulee toimittaa oikein käsiteltäväksi imutyhjennyspaikkaan.

Roope-palvelut pitävät huolta merialueiden roskattomuudesta

Roope-palvelut ovat Pidä Saaristo Siistinä ry:n ylläpitämiä, pääasiassa vesilläliikkujille tarkoitettuja jätehuoltopalveluja. Näitä Roska-Roope-tunnuksella merkittyjä kohteita löytyy merialueilla yhteensä noin 200.

Roope-palveluiden huollosta vastaavat yhdistyksen huoltoalukset miehistöineen ja paikallinen huoltohenkilöstö.

Kaikki Roope-palvelut on listattu Pidä Saaristo Siistinä ry:n kotisivuilla satamanumeron mukaan. Lisäksi listasta löytyy tieto paikan palveluista sekä sijaintikoordinaatit.

Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää myös imutyhjennyspaikkoja

Roope-palvelujen lisäksi yhdistys ylläpitää kotisivuillaan listaa maamme imutyhjennyspaikoista. Lista perustuu kunnilta ja satamilta saatuihin tietoihin. Imutyhjennyslaitteiden kunnosta ja hoidosta vastaa satamanpitäjä tai kunta.