Tuhansia eliölajeja mikrolevistä hylkeeseen

Itämeri on pohjoinen meri, joka on reippaasti valtameriä matalampi ja vähäsuolaisempi. Suurin osa lajeista sinnittelee Itämeressä mukavuusalueensa ulkosyrjällä. Osa lajeista vaelsi alueelle heti viime jääkauden jälkeen, mutta Itämeri on kuitenkin mereksi vielä kovin nuori. Itämeren eliöstö on erikoinen sekoitus, jollaista ei muualta löydy.

Ekologia on osa Opi ja tutki -sivustoa, joka on suunnattu ympäristökasvatukseen. Sivun lopusta löydät aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia.


Itämeri on monimuotoinen ja herkkä

Itämeren lajisto koostuu varsinaisista koviksista. Pääosa lajeista on kotoisin makeista vesistä tai valtameristä: ne joutuvat käyttämään energiaa solujensa suolapitoisuuden säätelyyn. Joukossa on vain muutama murtovesilaji, joka on Itämeressä kotonaan.

Talvi jääpeitteineen on useille eliöille haaste, mutta moni Itämeren laji myös hyötyy jäästä.

Rannikonläheiset ja pohjoisten alueiden lähes makeat vedet tarjoavat asuinpaikan lajeille, jotka puuttuvat valtameristä. Esimerkiksi useat järvistä tutut hyönteistoukat viihtyvät Itämerellä, mutta puuttuvat valtameristä.

Kaiken kaikkiaan Itämerellä on kuitenkin vähän lajeja verrattuna valtameriin, ja Itämeren ravintoketjut ovat yksinkertaisia. Siksi Itämeren ekosysteemi on valtameriä alttiimpi muutoksille. Esimerkiksi laivaliikenteen mukana tuleva vieras laji voi muuttaa rajusti Itämeren ekosysteemin rakennetta ja toimintaa.

Erityispiirteet Video

Asiaa Itämerestä

Tutkijat kertovat vähän valtameristä ja enemmän Itämerestä: ilmastonmuutoksesta, ekologiasta, roskaantumisesta ja mikromuoveista ja ravinteista. Yläkoulu ja lukio. (11 min)

Erityispiirteet Julkaisu

Itämeri – ympäristö ja ekologia

Kattava kuvitettu esityspaketti Itämeren ekologiasta ja ympäristöongelmista: Itämeren ominaispiirteet ja haasteet. Miten voimme vaikuttaa Itämeren tilaan? Yläkoulu ja lukio.

Ekologia Video

Jokiekosysteemi: keitä vedessä asustaa

Mikä muodostaa jokiekosysteemin? Mikä rooli pohjaeläimillä on virtavesissä? Yläkoulu ja lukio. (3 min) Osa "Lähivedet tutuksi" -oppimiskokonaisuutta (vesi.fi/teemasivu/lahivedet-tutuksi/).

Ekologia Video

Jokiekosysteemi: Vedenlaatu - millaiset elinolot?

Mitkä veden laadun tekijät tekevät vesistön sopivaksi elinympäristöksi eliöille? Yläkoulu ja lukio. (3 min) Osa "Lähivedet tutuksi" -oppimiskokonaisuutta (vesi.fi/teemasivu/lahivedet-tutuksi/).

Ekologia Audio

Pulinaa Itämerestä: suojelu

Mihin suojelualueita tarvitaan? Miten nautin meriluonnosta kestävästi? Asiantuntijat kertovat ajatuksiaan studiossa, meren äärellä ja monenlaisilla pelikentillä. Yläkoulu ja lukio. (37 min)

Ekologia Video

Vesireppu: sisältö

Kurkkaa vesireppuun! Repun välineillä voit mitata muun muassa veden lämpötilaa, laatua ja näkösyvyyttä. (2 min) Osa "Lähivedet tutuksi" -oppimiskokonaisuutta (vesi.fi/teemasivu/lahivedet-tutuksi/).

Ekologia Video

Sinilevien ekologiaa

Tutkija kertoo Itämeren sinilevien ekologiasta. Yläkoulu ja lukio. (3 min)

Ekologia Esitys

Luonto-Liiton Itämerivierailun esitysmateriaali

Luonto-Liiton Itämerivierailun esitysmateriaali oppilaalle. Tähän liittyy Luonto-Liiton Itämeri-lähettiläs opas oppilaalle. Yläkoulu.

Ekologia Tehtävä

Luonto-Liiton Itämeri-lähettilään opas

Luonto-Liiton Itämeri-lähettilään opas oppilaalle, joka pitää esityksen muille oppilaille. Liittyy Luonto-Liiton Itämerivierailun esitysmateriaaliin. Yläkoulu.

Ekologia Video

Elämää rakkohauruvyöhykkeessä

Tunnelmallinen video Itämeren rakkohaurusta, sen tutkimisesta ja merkityksestä Itämerelle. Sisältää hienoa lähikuvaa pinnanalaisesta luonnosta! Kaksikielinen. (10 min)

Ekologia Muu

Lajikortit

Lajikortit esittelevät 24 Itämeren levä-, kasvi- ja eläinlajia, joista monet löytyvät läheltä rantaa. Opettele lajeja merenrannalla tai luokassa. Esikoulu, ala- ja yläkoulu.

Ekologia Muu

Erikoinen kalasoppa

Opetushallituksen Erikoinen kalasoppa-peli on mobiililaitteille ladattava sovellus, jonka avulla tutustutaan Itämeren kaloihin.

Ekologia Sivusto

Luontoportti

Työkalu, joka auttaa tunnistamaan eri eliölajeja. Itämeren lajit omana osionaan. Hakutoiminto.

Ekologia Sivusto

Suuri sininen

Tietoa, kuvia ja videoita vesistöjen ja Itämeren lajistosta.

Ekologia Sivusto

Pinkka

Pinkka: Lajintuntemusoppimisympäristö. Haku lajinimellä.

Ekologia Julkaisu

Vesistöopas

Kattava käytännönläheinen tietopaketti Suomen makean veden vesistöistä: mikrolevistä saimaannorppaan. Ohjeita mittausten tekoon. Lopussa asiasanasto. (2018)

Ekologia Video

Näkösyvyyden mittaaminen

Tekstitetty ohjeistus näkösyvyyden mittaamiseen Secchi-levyllä. (alle 3 min)

Ekologia Sivusto

Meduusat, pelkkää vettäkö?

Sivun verran tietotoa korvameduusasta ja video. (alle 3 min)

Ekologia Sivusto

Kalojen aisteista

YLE: Haistaako kala onkimadon? Sivun verran tietoa kalojen aisteista.

Ekologia Sivusto

Halli on Itämeren suurin hylje

Tietoa hallista ja sen elämästä. Sivu ja video. (6 min)

Ekologia Sivusto

Suomen kaloja

Kotkan Maretariumissa tutustutaan yleisiin Suomen kalalajeihin sekä eksoottiseen särmäneulaan. Videokuvan laatu heikohko. (5 min)

Ekologia Sivusto

Ahvenanmaan omaperäinen luonto

Tutustutaan Ahvenanmaan monipuoliseen luontoon, pääasiassa maalta käsin. Sivu ja video. (15 min)

Ekologia Julkaisu

Ihmeellinen Itämeri

Tietoa Itämeren eliöistä hauskassa muodossa ja runsaasti kuvitettuna. Sisältää myös tehtäviä. Alakoulu.

Ekologia Julkaisu

Suomen rannikon mittainen vedenalainen luontopolku

Tietopaketissa vertaillaan Suomen eri merialueiden piirteitä ja eliöstöä Perämereltä Suomenlahdelle. Ala- ja yläkoulu.

Ekologia Tehtävä

Mittausaineisto: rehevöityminen

Mittausaineisto: klorofylli- ja ravinnepitoisuudet avomeren ja välisaariston mittausasemilla. Aineistoa analysoidaan käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa. Lukio ja yläkoulu.

Ekologia Tehtävä

Itämeren ekologia -ristikko

Ristikko edellyttää kohtalaista Itämeren ekologian tuntemusta. Yläkoulu, lukio.

Ekologia Tehtävä

Itämeri-erikoisristikko

Ristikko edellyttää kohtalaista tietomäärää Itämerestä. Yläkoulu, lukio.

Ekologia Julkaisu

Merenranta kutsuu -opaskirja

Tietoa luonnosta ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannoilla retkeileville. Kuvia rannikon eliöstöstä esim. rantakasvit, linnut, levät, planktoneliöt, kalat ja hyönteiset.

Ekologia Sivusto

Open ilmasto-opas

Aineopettajille tehty monipuolinen paketti ilmastokasvatuksen tueksi.