Biologia

Hyödynnä koostamaamme materiaalia biologian opetuksessa. Sisällöt on jaoteltu opetussuunnitelman aihealueiden mukaisesti.


Biologian materiaalit aihealueittain

Aihealue itämeri.fi Aiheesta muualla
Vesistöt

Opi ja tutki: Hydrografia

Vedenlaatua seurataan Itämerellä mittareilla

Murtovesirannalla | yle.fi

Vesi luonnonvarana | yle.fi

Vesiaiheiset oppimateriaalit | vesi.fi

Plankton

Bakteerit

Plankton

Vesikasvit

Itämeren levähavainnot ja levätietoa

Levät

Putkilokasvit

Vesisammalet

Näkinpartaiset

Lajikortit - Suomen ympäristökeskus

Itämeri kuvina

Kalat, linnut ja nisäkkäät

Opi ja tutki: Eliöiden sopeutuminen

Pohjaeläimet

Kalat

Merinisäkkäät

Saaristolinnut

Ahven ja vesikasvillisuutta | Metsähallitus Luontopalvelut – YouTube

Ahven on Suomen kansalliskala | yle.fi

Erikoinen kalasoppa -peli

Ekologia ja ekosysteemit

Opi ja tutki: Itämeren ekologia

Itämeren elinympäristöt

Ihmeellinen Itämeri -julkaisu

Lähivedet tutuksi: jokiekosysteemi -video

Biotekniikka ja tutkimus

Opi ja tutki: Tutkimus

Itämeren tilaa seurataan satelliiteilla

Itämeren ekosysteemiä seurataan kauppalaivoilla

Kalakantojen tilaa seurataan monin keinoin

Meriluonnon monimuotoisuus kertoo meren tilasta

Merentutkimus käyttää monenlaisia menetelmiä

Merentutkimusalus Aranda tutkii Itämerta

Monet laitokset ja korkeakoulut tutkivat Itämerta

Lait ja sopimukset: meriluonto ja meriluonnonvarat