Ympäristökasvatus

Hyödynnä koostamaamme materiaalia ympäristökasvatuksessa. Sisällöt on jaoteltu opetussuunnitelman aihealueiden mukaisesti.


Ympäristökasvatuksen materiaalit

Aihealue itämeri.fi Aiheesta muualla
Vastuullisuus

Opi ja tutki: Ainutkertainen Itämeri

Merialuesuunnittelu sovittaa toimintoja yhteen

Merenhoito parantaa Itämeren tilaa

Merellinen kulttuuriperintö vaatii suojelua ja hoitoa

Sininen biotalous elää vesivaroista

Meri tarjoaa monia eri vapaa-ajanviettotapoja

Nähtävää merellä

Aineeton kulttuuriperintö

Sininen biotalous - Luonnonvarakeskus

Sininen biotalous - biotalous.fi

Sininen biotalous - Maa- ja metsätalousministeriö

Vapaa-ajankalastuksen eettiset säännöt - Code of practice – Vapaa-ajan kalastajat

Vastuullinen verkkokalastus – Vapaa-ajan kalastajat

Saaliskalojen valinta – Vapaa-ajan kalastajat

Kalan vapauttaminen – Vapaa-ajan kalastajat

Vaikuttaminen

Yhteinen maailman meri

Lait, sopimukset ja ohjelmat

Meripolitiikka on yhteistyötä

Monet laitokset ja korkeakoulut tutkivat Itämerta

Meripolitiikka Suomessa – vnk.fi

Suomen meripolitiikan linjauksista – Valtioneuvosto

Suomen Itämeren alueen strategia – vnk.fi

Euroopan Blue Schools -verkosto (englanniksi)

Jätteet

Itämeren tilaan voidaan vaikuttaa

Itämeren vedenlaadun seurannan menetelmät ja tahot

Mitä merten mikromuovista tiedetään - Natura -lehti

Pulinaa Itämerestä: mikromuovi

Pulinaa Itämerestä: roskat -podcast

Ympäristöongelmien syyt ja seuraukset

Itämeren tilaan voidaan vaikuttaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen

ECOnnect: ilmastonmuutoksen vaikutus Pohjanlahden meriluontoon

Video levien runsastumisesta

Mitä minä voin tehdä?

Kansalaishavainnointi – Ilmoita havaintosi!

Miten voin auttaa Itämerta?

Itämeren havainnoinnin koulutusmateriaaleja – ymparisto.fi

Digitaalinen havaintopäiväkirja Vihko - Laji.fi

SATAKOLKYT-hanke innostaa siivoamaan 130 km Helsingin rantaa

WWF: Miten sinä voit auttaa Itämerta

Itämerihaaste

John Nurmisen säätiö: Itämeren suojeluvinkit

WWF:n lihaopas