Aranda tutkii Itämerta ympäri vuoden

Aranda on Suomen ympäristökeskuksen hallinnoima tutkimusalus. Nimi Aranda juontuu kreikasta ja tarkoittaa vapaasti käännettynä merten kyntäjää. Nimensä mukaisesti alus on suunniteltu ja rakennettu erityisesti Itämeren vaatimuksiin. Aranda on jäävahvistettu ja se toimii Itämerellä kaikkina vuodenaikoina - myös talvella.


Täällä voit tutustua tarkemmin merentutkimusaluksen arkeen ja merentutkijoiden työhön. Arandan toimintaan liittyvät sivut ovat osoitteessa: www.syke.fi/aranda.