Beskrivning av tjänsten

Itämeri.fi är en webbtjänst som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE).

Itämeri.fi är en marin informationsportal för Finland som ger information om Östersjön och sammanställer finska marina data och tjänster som produceras av centrala institutioner inom olika administrativa sektorer. Tjänsten har utvecklats med hjälp av data och material om Östersjön som samlats in över decennier och gjorts fritt tillgängligt för alla. Itämeri.fi säkerställer upptäcktbarheten och tillgängligheten av finska havsdata och -material.

Itämeri.fi har utvecklats som ett projekt som stöds av Europeiska sjöfarts- och fiskerifonden under 2017-2020. Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, gruppen för Koordineringen av havsplaneringssamarbetet (sammanslutning av kustlandskap) och Ålands landskapsregering.

Tjänstens innehåll och dedicerade tjänster

Itämeri.fi består av avsnitt vilka fokuserar på olika områden, till exempel Östersjöns natur, mänsklig påverkan, forskning och fritid. Östersjön nu tillhandahåller information i realtid om havsförhållanden och nyheter om havet. För icke-kommersiellt bruk erbjuder bildbanken hundratals fotografier av Östersjön, tagna både under och ovanom ytan, med hänsyn till nyttjanderättigheter.

Itämeri.fi:s datatjänster sammanställer datatjänsterna av finska institutioner med marin dataproduktion samt tillhandahåller nedladdningstjänster för att använda öppna marina data. Tjänster för sökning och nerladdning av havsdata ger experter, studenter och forskare tillgång till marina rumsliga datamängder och forskningsmaterial vilka produceras i Finland. På Merihavainnot.fi kan du söka och ladda ner observationsdata och tidsserier relaterade till havets tillstånd och egenskaper. Med tjänsten Meriaineistot.fi kan du ladda ner öppen rumslig information och forskningsdata som produceras av olika institutioner och se dem på kartan.

Avsnittet Lär och utforska ger information och utbildningsmaterial till stöd för marin miljöutbildning. Den innehåller en uppsättning information genom vilka studenter kan utforska olika teman relaterade till Östersjön. I avsnittet Handledning sammanställs en mängd havsrelaterade undervisningsmaterial som kan laddas ner för användning på lektioner eller självständigt.

Webbtjänsten kommer att publiceras på finska och svenska (östersjön.fi), och på sommaren 2020 också på engelska (marinefinland.fi).

Den mobiloptimerade meriopas.fi, utvecklad i samband med tjänsten, tjänar särskilt sjöfarare och möjliggör användning av marin information och material också i fält. Den publicerades 2019 på finska, svenska och engelska.

Sökning

Webbplatsens sökfunktion hittar du högst uppe på sidan. Sökningen avser hela innehållet på webbplatsen, och sökresultaten kan filtreras efter innehållstyp. Du kan också använda ett avkortat ord i din sökning.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är mottaglig och innehållet skalas enligt terminalen. Webbplatsens layout är bäst med de senaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsarversioner, men i sådana fall kanske inte alla funktioner är fullt tillgängliga.

Nedladdning av filer och läsarapplikationer

För att kunna läsa Pdf-filer behöver du Adobe Reader, som kan laddas ner kostnadsfritt.

Webbtjänsten tillhandahåller aktuella nyheter via RSS-flöden.

Upphovsrätten

Itämeri.fi kan länkas fritt och dess textmaterial kan användas i enlighet med god praxis. Bildmaterialet i bildbanken kan användas med de rättigheter som anges för varje bild. Användningen av annat visuellt material på webbplatsen måste avtalas specifikt med Finlands miljöcentral: hanna.piepponen@ymparisto.fi. När du använder Itämeri.fi måste källan anges.

Sekretess och cookies

Finlands miljöcentral har åtagit sig att skydda sekretess och personlig information av besökare på webbplatsen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Integritetsmeddelande

Användning och övervakning av cookies

Itämeri.fi använder cookies. Vissa av cookies är relaterade till webbplatsens funktionalitet, andra är relaterade till statistiken över användningen av webbplatsen. Användaren kan välja att inaktivera cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. Detta kan dock orsaka brister i webbplatsens funktion.

Ansvar

Finlands miljöcentral och andra institutioner som står för genomförandet av webbplatsen ansvarar för tjänstens innehåll, vilken hålls så aktuell som möjligt. Eventuella fel som upptäcks ska korrigeras utan dröjsmål.

Finlands miljöcentral strävar till att tillhandahålla felfri information i tjänsten, oavbrutet. Användaren ska dock alltid använda tjänsten och dess information på egen risk och SYKE ansvarar inte för några skador till följd av användningen av tjänsten. Således är SYKE inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som härrör till exempel från fel eller brister i tjänstens materieinnehåll, användning av tjänstens material, kraven av en tredje part, driftstörningar, ändring av tjänstens materielinnehåll, avslutning av upprätthållandet av tjänsten eller av att tjänsten inte fungerar eller inte lämpar sig till ett specifikt syfte.