Itämerta hyödyntäviä elinkeinoja ovat niin kalastus, laivanrakennus kuin energiantuotanto

Kymmenet tuhannet henkilöt Suomessa saavat elantonsa suoraan tai epäsuorasti merestä. Merellisiä elinkeinoja kutsutaan yhteisnimellä meriklusteriksi. Meriklusterin kolme päätoimialaryhmää ovat meriteollisuus, merenkulku ja satamatoiminnot. Meriklusteriin kuuluvat myös kaupallinen kalastus ja kalankasvatus.


Meriklusteri on monen elinkeinon osalta hyvin kansainvälistä. Suuri osa suomalaisten meriklusteriyritysten asiakkaista on ulkomailla. Meriklusteriyrityksiin kuuluukin useita edistyksellistä teknologiaa ja osaamista edellyttävää ja kehittävää yritystä.

Itämeren elinkeinojen avainlukuja