Dyk ner i Östersjöns undervattensnatur

Östersjön är helt olika ovanför och under vattnet. När vi går under ytan, blir växtligheten och djuren helt annorlunda. Vattenfärgen kan variera på olika håll i havet från klart och genomskinligt till grönt, orsakat av växtplankton, till rödbrunt, orsakat av humusämnen. Många finländare dyker endast i de varma vattnen på utlandsresorna, trots att det finns fantastiska ställen för dykning också i Östersjön.

 En gädda simmar över vattenvegetationen.
Även i Finland kan man stöta på exotiska fiskar under vattnet.

En ny värld öppnas under Östersjöns yta

Blåstångsskogarna som vajar i vågorna döljer småfisk och ryggradslösa djur. Kring blåmusselbäddarna och i skrevorna mellan musslorna söker tiotals arter skydd. Polyper av öronmaneter klamrar sig fast på klippbranterna, och i djupen väntar vrak, som får ligga ostörda av skeppsmask, som saknas i Östersjön. På bandtångsfälten lever tångsnälla och mindre havsnål, som är kusiner till den tropiska sjöhästen.  

 Frodigt bestånd av blåstång.
Blåstångsskogarna på havsbotten kryllar av liv.

Dykning är tillgängligt för alla som har avlagt en dykningskurs. I Finland är det tillåtet att dyka utan separat tillstånd överallt utom i Ålands vatten, på försvarsmaktens skyddade områden, i Skärgårdshavets nationalpark och på vissa skyddade vrakområden. Det är förbjudet att ta sig närmare sälskyddsområden än en halv eller en sjömil, beroende på årstiden. 

Om du inte äger din egen dykutrustning finns det många dykutrustningsaffärer och dykklubbar längs kusten, av vilka många hyr utrustning. Många dykarklubbar ordnar dykturer på kusten. Det är ett bra alternativ för den som vill ha tips om bra destinationer och båttransport till platsen. Dessutom ordnar några dykutrustningsaffärer dykturer till vissa mål särskilt i Finska viken.  

Dykning i Finland kräver ordentlig utrustning

Den som inte äger egen dykutrustning kan hyra det som behövs från någon av dykarutrustningsaffärerna som finns längs kusten. Dessutom hyr många dykarklubbar ut utrustning.  

Ofta ordnar dykarklubbar dykturer på kusten. Det är ett bra alternativ för den som vill ha tips om bra destinationer och båttransport till platsen. Dessutom ordnar en del dykutrustningsaffärer dykturer till mål särskilt i Finska viken. 

Den som dyker i Östersjön måste tänka på att vattnet sannolikt är kallt. Kring vrak som ligger på större djup kan vattnets temperatur vara kring fyra grader, även om ytvattnets temperatur närmar sig tjugo. Därför är en torrdräkt ett bättre val än en våtdräkt, särskilt på lite större djup.  

 Dykare fotograferar sjöväxter på havsbotten.
Nära havsbotten kan vattentemperaturen vara några plusgrader.

Snorkling är ett lätt sätt att studera livet under vattenytan även i Östersjön

Snorkling kan vara det enklaste sättet att utforska hemligheterna under vattenytan i Östersjön. Allt man behöver är en mask och ett snorkelrör, men simfenor och en våtdräkt gör sysslan bekvämare.  

De bästa snorklingsplatserna är undervattensskären, stränderna kring holmar och skär i den yttre skärgården och laguner med klart vatten. Dessa har ofta klart och grunt vatten och det är trevligt att observera det kryllande livet i den ljusa zonen. 

Snorkling förutsätter inga tillstånd och inte heller någon utbildning. Det är i varje fall bra att öva sig att andas med snorkelröret. Om röret hamnar under vattnet eller om du dyker, ska du komma ihåg att blåsa ut vattnet från röret innan du andas in! 

 På bryggan ligger simfenor, en dykarmask, ett snorkelrör och ett viktbälte.
Snorkling kräver endast enkel grundläggande utrustning.

Dykning på Åland kräver särskilda tillstånd

Enligt dyklagstiftningen på Åland ska de som vill dyka i åländska vatten ansöka om dyktillstånd hos Ålands landskapsregering. De som fått ett sådant tillstånd ska lämna en skriftlig rapport om sin dykverksamhet. Det är således inte tillåtet att dyka med teknisk dykutrustning på Åland utan tillstånd. 

Läs mer om ansökan om dyktillstånd på Åland.