Hormonihäiritsijät vaikuttavat ihmisten ja merieliöiden hormonitoimintaan

Lääkkeet ja erityisesti synteettiset hormonit ovat niin kutsuttuja hormonihäiritsijöitä. Ne vaikuttavat merieliöiden lisääntymiseen ja käyttäytymiseen.


On esimerkiksi arvioitu, että Pietarista pääsee vuosittain mereen noin 40 kg luontaista estrogeenia ja noin 300 g synteettistä estrogeenia. Myös antibiootteja kulkeutuu vesistöihin montaa eri reittiä. Emme kuitenkaan vielä tiedä, miten meren eliöyhteisö reagoi antibiootteihin.

Myös kemikaalit voivat vaikuttaa hormonitoimintaan

Lääkkeiden ja hormonien lisäksi myös muihin tarkoituksiin valmistetuilla kemikaaleilla voi olla hormonaalisia vaikutuksia. Tällaisia yhdisteitä ovat muun muassa perfluoratut yhdisteet (PFOS, PFOA) ja polybromatut difenyylieetterit (PBDE-yhdisteet). 

Tiedot monien käytössä olevien ja joidenkin uusien kemikaalien ominaisuuksista ovat kuitenkin yhä puutteellisia.

TBT on aiheuttanut kokonaisten kotilopopulaatioiden sukupuuttoa

Laivojen pohjamaaleissa käytetyn orgaanisen tinayhdisteen (tributyylitina, TBT) käyttö on maailmanlaajuisesti kielletty. Se kuitenkin kiertää hajoamistuotteineen vielä pitkään ravintoverkossa. 

TBT on erittäin voimakas androgeeni eli mieshormoni. Se aiheuttaa esimerkiksi naaraspuolisissa kotiloissa koiraiden sukupuolielinten muodostumisen. Tästä seuraa naaraiden sterilisaatio. Pahimmillaan kokonaiset kotilopopulaatiot ovat hävinneet TBT:n saastuttamilta alueilta kirjaimellisesti sukupuuttoon.

Viranomaiset ovat heränneet hormonihäiritsijöiden ongelmiin

EU:ssa on listattu joukko kemikaaleja, joiden epäillään häiritsevän eläinten ja ihmisen hormonitoimintaa. OECD:ssä puolestaan on laadittu ohjeistusta näiden hormonihäiritsijöiden testaamiseen ja tulosten arviointiin. 

Myös Suomen kansallisessa vaarallisia kemikaaleja koskevassa ohjelmassa kiinnitetään huomiota hormonihäiritsijöihin. Tavoitteena on vähentää niiden käyttöä. Lisäksi halutaan selvittää niiden päästöjä, esiintymistä sekä terveys- ja ympäristövaikutuksia.